Tin tức khác

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2013 Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2013 Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ

         Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 11/01/2013 của UBND quận Tây Hồ về tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện quận Tây Hồ năm 2013;

 

 

 

         Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 11/01/2013 của UBND quận Tây Hồ, về việc giao chỉ tiêu vận động Hiến máu tình nguyện quận Tây Hồ năm 2013;

         Phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2013 của Ngành GD-ĐT như sau:

I. Đối tượng hiến máu:

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn ngành GD-ĐT quận Tây Hồ: nam có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, nữ có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh lây nhiễm qua đường máu, tự nguyện cho máu cứu người.

II. Thời gian tham gia hiến máu tình nguyện của ngành GD-ĐT :

       - Thời gian: tháng 5/2013 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

        - Địa điểm: Trụ sở UBND quận Tây Hồ (657 Lạc Long Quân-Tây Hồ).

III. Chỉ tiêu:

Ngành GD-ĐT sẽ tham gia hiến máu tình nguyện vào đợt II của phong trào hiến máu tình nguyện năm 2013 quận Tây Hồ với Chủ đề : Cán bộ, công chức, CNLĐ quận Tây Hồ hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng hè 2013" và "Ngày thế người hiến máu 14/6" chào mừng 150 năm ngày Quốc tế Chữ thập đỏ (8/5). Chỉ tiêu phân bổ cho các trường cụ thể như sau:

TT

Trường

Chỉ tiêu hiến máu năm 2012

Dự khuyết

1.   

THCS Chu Văn An

06       

1

2.   

THCS Đông Thái

03

1

3.   

THCS An Dương

02

1

4.   

THCS Tứ Liên

02

1

5.   

THCS Quảng An

03   

1

6.   

THCS Nhật Tân

03

1

7.   

THCS Xuân La

03

1

8.   

THCS Phú Thượng

02

1

9.   

TH Chu Văn An

03

1

10.                         

TH Đông Thái

02

1

11.                         

TH An Dương

02

1

12.                         

TH Tứ Liên

02

1

13.                         

TH Quảng An

03

1

14.                         

TH Nhật Tân

02

1

15.                         

TH Xuân La

03

1

16.                         

TH Phú Thượng

02

1

17.                         

TH & THCS Đông Đô

02  

1

18.                         

TH & THCS Hàn Thuyên

01

1

19.                         

MN,TH & THCS Hà Nội Academy

04 

1

20.                         

MN Chu Văn An

03

1

21.                         

MN Bình Minh

03

1

22.                         

MN An Dương

02

1

23.                         

MN Tứ Liên

02

1

24.                         

MN Quảng An

02

1

25.                         

MN Nhật Tân

02

1

26.                         

MN Xuân La

02

1

27.                         

MN Phú Thượng

02  

1

28.                         

MN Tuổi Thơ A

01  

1

29.                         

MN Sơn Ca

01

1

30.                         

MN Nụ cười

01

1

31.                         

MN Những ngôi sao xanh

01

1

32.                         

MN Ban Mai

01

1

33.                         

MN Hồng Huế

01

1

34.                         

MN Thành Công

01

1

35.                         

MN Văn Hiến

01

1

36.                         

MN Ngôi nhà Gấu Pooh

01

1

37.                         

Mầm non ABC

01

1

38.                         

MN Mặt trời nhỏ

01

1

39.                         

Phòng GD & ĐT

01

1

 

 

Tổng cộng:

80

 

 

 

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện:

          Ban Giám hiệu phối hợp với ban chấp hành công đoàn nhà trường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện cứu người, từng bước nâng cao nhận thức tạo ra ý thức tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động hiến máu tình nguyệnvận động CB-GV-NV tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu đã phân bổ  năm 2013.

Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tình nguyện tham gia hiến máu theo số lượng được phân bổ (Thêm 01 dự khuyết). Gửi danh sách tham gia hiến máu về phòng Giáo dục và Đào tạo cho đồng chí Lan Anh theo địa chỉ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 20/4/2013.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện của ngành GD-ĐT quận Tây Hồ năm 2013, đề nghị các trường triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên; (để thực hiện)                                                      

- Lưu: VT.                                                                                           (Đã ký) 

 

                                                                                                    Lê Hồng Vũ

Tin Tức