Các chương trình hỗ trợ cho cha mẹ học sinh trong việc dạy dỗ con cái

Các chương trình học cho cha mẹ học sinh

+Học tiếng Anh để học cùng con cái

+Học phương pháp dạy đọc tiếng Việt cho trẻ em ở tại nhà

+Học cách dạy con học toán ở nhà theo chương trình ở trường

+Dạy con học toán một cách thông minh và tự lập.

+Tư vấn tâm lí với cha mẹ có con hư và học kém

+Dạy con cách tư duy lôgic