HomeTin TứcTin ngành giáo dụcThông báo về việc nộp báo cáo thực hiện đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Thông báo về việc nộp báo cáo thực hiện đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Ngày 01/11/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Công văn số 9983/SGD&ĐT-KHTC về việc báo cáo thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa nộp báo cáo về Sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai cho đơn vị lập báo cáo gửi về Sở ( xem tệp đính kèm ).

 

Tin Tức